Vláknové lasery

Vláknové (nebo také fiber lasery) jsou nejnovějším typem laserů, které se začaly používat pro aplikace laserového značení, gravírování a řezání.
Za svůj název vděčí optickému vláknu, jelikož vlákno je aktivním prostředím a zároveň tvoří vlastní laser viz. detailní popis níže.
Celkově se jedná o nastupující, velmi pokrokovou a moderní technologii, která se začala v posledních letech stále intenzivněji prosazovat. V řadě aplikací vláknové lasery nahradily - díky svým unikátním vlastnostem - stávající technologii Nd:YAG laserů a staly se tak velmi atraktivním rozšířením v nabídce laserových technologií.

Vláknový (fiber) laser - jako aktivní prostředí je použito ytterbiové optické vlákno.
Vlnová délka laseru je v rozsahu 1055-1075nm, typicky 1064nm.

Vlákno slouží nejen jako aktivní prostředí (zesilovač), ale zároveň tvoří i vlastní rezonátor (zrcadla - Braggovy mřížky jsou součástí vlákna). Energie je do vlákna čerpána opticky pomocí sady (někdy se označuje jako pole)polovodičových diod. Diody typicky pracují na vlnových délkách v okolí 960nm a jsou přímo navázány na optická vlákna. Tato vlákna jsou pomocí vláknového slučovače napojena do aktivního prostředí - ytterbiového vlákna .
Vláknové lasery se vyznačují vysokou účinností, proto mají nízký příkon a běžně se chladí pouze vzduchem.
Vláknové lasery mohou být kontinuální nebo pulsní.
Pulsní modely mají laserový svazek modulován a laser generuje pulsy o délce 20-150ns (dle typu) s energií až 1mJ a to na opakovací frekvenci v řádech jednotek až stovek kHz.

Výkon kontinuálních vláknových laserů je odstupňován: 10W, 20W a >100W. Vyšší výkony (> 100W) jsou např. vhodné pro aplikace laserového řezání.

Výkon pulsních vláknových laserů je odstupňován následovně: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W.

Vláknové lasery se vyznačují především vysokou kvalitou svazku umožňující jeho soustředění (fokusaci) do velmi malého průměru. Tenká stopa a vysoká hustota energie následně umožňují dosahovat velmi efektivního popisu, gravírování a řezání.

Vhodné materiály pro popis jsou z důvodu stejné vlnové délky shodné s lasery Nd:YAG.