Nd:YVO4 lasery

Jako aktivní látka je použit krystal nazývaný Nd:YVO4 - yttrium vanadát (YVO4) obohacený Neodymem (Nd).
Vlnová délka laseru je 1064nm.
Modelová řada z produkce MediCom využívající uvedený typ laseru se označuje jako LASERyvo resp. LYVO.

Čerpání Nd:YVO4 krystalu je prováděno opticky.
Laser využívá technologii zadního čerpání výkonovou diodou navedenou pomocí optického vlákna. Díky vysoké účinnosti je laser chlazen vzduchem. Laser pracuje v pulzním módu, k modulaci svazku se využívá akustooptický modulátor (AOM). Lasery Nd:YVO4 se vyznačují mimořádně kvalitní stopou a velmi krátkými pulsy.

Výkon laserů je odstupňován následovně: 10W a 20W.
Uplatnění nacházejí v aplikacích popisu plastů a to včetně tvorby obrázků z fotografických předloh. Vysoká kvalita svazku umožňuje rovněž velmi efektivně značit kovy.