CO2 lasery

Jako aktivní látka je použit plyn - kysličník uhličitý. Čerpání je prováděno vysokofrekvenčním pulzním polem. Lasery pracují v kontinálním módu na vlnové délce 10600nm.

Výkon laserů je odstupňován následovně: 30W, 40W, 60W, 100W a 200W.
Vhodné materiály pro popis jsou většinou organické látky jako dřevo, papír, kůže apod. Dále pak průhledné plasty a sklo.