Nd:YAG lasery

Jako aktivní látka je použit krystal nazývaný Nd:YAG - yttrium aluminium granát (YAG) obohacený Neodymem (Nd).
Vlnová délka laseru je 1064nm.

Čerpání Nd:YAG krystalu je prováděno opticky.
Tradiční a dnes již dožívající technologie je čerpání kryptonovou výbojkou (lampou), kterou používá např. model LASERscript
V současné době běžná a zavedená je technologie čerpání polem polovodičových diod používaná v modelu LASERdiode.
V obou případech je nezbytné laser a výbojku či diody chladit vodou.
Laserový svazek je modulován speciálním krystalem (AOM - acoustooptic modulation) ovládaným RF signálem. Lasery pracují v kontinuálním nebo pulzním módu.

Výkon laserů je odstupňován následovně: 5W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W a 120W.
Vhodné materiály pro popis jsou většinou anorganické látky jako kovy a plasty.