Základní informace k popisovacím laserům MediCom

Lasery MediCom se vyrábějí v řadě variant a modifikací, jsou určeny pro laserové popisování a značení. Níže jsou uvedeny základní rozlišovací atributy:

Základní modely se rozdělují dle použitého zdroje laserového záření na

Volba správného typu laseru se prvořadě odvíjí a je dána konkrétní aplikací nebo cílovým odvětvím použití.

Lasery se liší v provedení a rozdělují se do tří kategorií. Volba správného provedení laseru vyplývá z cíleného způsobu použití laseru a to buď jako samostatně stojící stanice nebo zařízení, které je částí vyššího celku (linky, automatu a pod.).:

  • Samostatně stojící laserové stanice (např. LF20C, LD50C) - provedení označované jako C 
  • Samostatné lasery (laserová hlava a kabinet) určené k dalšímu zabudování uživatelem, systémovým integrátorem apod. (LF20S, LM20S, LD50S) - provedení označované jako S (obsah této kapitoly)
  • Speciální zařízení a systémy stavěné na zakázku a určené pro danou konkrétní aplikaci - obvykle se využívá provedení laseru S

Všechny modely se dají konfigurovat a modifikovat dle dané aplikace a umožňují připojení řady periférií

Přehled typů laserů MediCom


Popisovací lasery


Aktuality