Ortopedie a rehabilitace

Ortopedie a rehabilitace

Kompletní sortiment rázových vln a magnetotransdukce

Radiální a fokusované rázové vlny největšího světového výrobce STORZ MEDICAL ze Švýcarska jsou určeny pro urychlení hojení a léčbu mnoha indikací působících akutní a chronickou bolest

Extrakorporální magnetotransdukční terapie EMTT® vysokovýkonným elektromagnetickým polem je nová technologie pro regeneraci a rehabilitaci muskuloskeletálních poruch

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky