Omlazení pleti

Omlazení pleti

Lasery, IPL, radiofrekvence a frakční radiofrekvence, LED světlo

Řada neinvazivních ošetření zaměřených na současné odstranění různých příznaků fotoagingu kůže:

zlepšení pružnosti a vypínání pleti, vymizení pigmentových skvrn, drobných žilek, barevné sjednocení pleti, stažení rozšířených pórů.

  • Cévní lasery barvivové, KTP, Nd:YAG, pevnolátkové 585
  • Neablativní a duální ablativní/neablativní lasery
  • Pikosekundové frakční lasery
  • Frakční radiofrekvence
  • Frakční mikrojehličková radiofrekvence
  • IPL aplikátory přístrojů Nordlys, InMode a laserů Quanta System
  • LED světlo

Přehled přístrojů

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky