STORZ MEDICAL

STORZ MEDICAL

Humane Technology – Technology for People

STORZ MEDICAL založený v roce 1987 jako švýcarský člen skupiny STORZ je vedoucím světovým výrobcem přístrojů generujících rázovou vlnu a nově pro magnetotransdukční terapii

Radiální a fokusované rázové vlny  jsou určeny pro urychlení hojení a léčbu mnoha indikací působících akutní a chronickou bolest. STORZ MEDICAL nabízí inovativní design, uživatelsky přívětivé ovládání, širokou oblast indikací, možnost kombinované terapie radiální a fokusovanou rázovou vlnou spolu s vibračními a podtlakovými aplikátory během jednoho ošetření.

Radiální rázová vlna je fyzikálně tlaková vlna. Přenos energie zajišťuje pneumaticky urychlený projektil v trubici, který nárazem do aplikačního nástavce přenáší energii do tkáně.

 • V tkáni se vlna rozbíhá radiálně a průchodem tkáně se snižuje její intenzita
 • Nejúčinnější je v hloubce 1,5 cm
 • V závislosti na zvoleném nástavci je schopna přenést energii až do hloubky 6 cm
 • Ve tkáni způsobuje mírné vibrace
 • Pacient cítí rázy i na zdravé tkáni
 • Pulz radiální vlny je 1000x pomalejší než fokusované rázové vlny
 • Počet ošetření je 5-7 v týdenních intervalech

Fokusovaná rázová vlna je z pohledu fyziky skutečná rázová vlna. STORZ MEDICAL pro generaci fokusované vlny využívá patentovaný elektromagnetický cylindrický generátor se stabilní energií po celou dobu životnosti.

 • Půchodem tkáně se vlna sbíhá do fokusu v definované hloubce, kde dosahuje nastavenou hustotu energie
 • Hloubka středu fokusu je 5 cm, 3 cm nebo 1,5 cm dle zvoleného distančního nástavce
 • Velká terapeutická oblast až do 125 mm
 • Ve tkáni nezpůsobuje vibrace
 • Pacient rázy cítí v hloubce a pouze v postižené tkáni
 • Pulz fokusované vlny je 1000x rychlejší než radiální rázové vlny
 • Počet ošetření je 3-5 v týdenních až 10-ti denních intervalech, a to i v případě kombinovaného ošetření radiální a fokusovanou rázovou vlnou

Stránky výrobce STORZ MEDICAL

Přehled přístrojů