Rázová vlna

Rázová vlna

Účinná a rychlá úleva od bolesti

Radiální a fokusované rázové vlny  jsou určeny pro urychlení hojení a léčbu mnoha indikací působících akutní a chronickou bolest. STORZ MEDICAL nabízí inovativní design, uživatelsky přívětivé ovládání, širokou oblast indikací, možnost kombinované terapie radiální a fokusovanou rázovou vlnou spolu s vibračními a podtlakovými aplikátory během jednoho ošetření.

Radiální rázová vlna je fyzikálně tlaková vlna. Přenos energie zajišťuje pneumaticky urychlený projektil v trubici, který nárazem do aplikačního nástavce přenáší energii do tkáně.

 • V tkáni se vlna rozbíhá radiálně a průchodem tkáně se snižuje její intenzita
 • Nejúčinnější je v hloubce 1,5 cm
 • V závislosti na zvoleném nástavci je schopna přenést energii až do hloubky 6 cm
 • Ve tkáni způsobuje mírné vibrace
 • Pacient cítí rázy i na zdravé tkáni
 • Pulz radiální vlny je 1000x pomalejší než fokusované rázové vlny
 • Počet ošetření je 5-7 v týdenních intervalech

Fokusovaná rázová vlna je z pohledu fyziky skutečná rázová vlna. STORZ MEDICAL pro generaci fokusované vlny využívá patentovaný elektromagnetický cylindrický generátor se stabilní energií po celou dobu životnosti.

 • Půchodem tkáně se vlna sbíhá do fokusu v definované hloubce, kde dosahuje nastavenou hustotu energie
 • Hloubka středu fokusu je 5 cm, 3 cm nebo 1,5 cm dle zvoleného distančního nástavce
 • Velká terapeutická oblast až do 125 mm
 • Ve tkáni nezpůsobuje vibrace
 • Pacient rázy cítí v hloubce a pouze v postižené tkáni
 • Pulz fokusované vlny je 1000x rychlejší než radiální rázové vlny
 • Počet ošetření je 3-5 v týdenních až 10-ti denních intervalech, a to i v případě kombinovaného ošetření radiální a fokusovanou rázovou vlnou

Přehled přístrojů

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky