Popisovací lasery

Popisovací lasery

Lasery MediCom se vyrábějí v řadě variant a modifikací, jsou určeny pro laserové popisování a značení.

Základní modely se rozdělují dle použitého zdroje laserového záření na:

  • vláknové (fiber) lasery ytterbiové
  • pevnolátkové Nd:YAG lasery
  • pevnolátkové Nd:YVO4 lasery
  • plynové lasery CO2

Volba správného typu laseru se prvořadě odvíjí a je dána konkrétní aplikací nebo cílovým odvětvím použití.

Lasery se liší v provedení a rozdělují se do tří kategorií. Volba správného provedení laseru vyplývá z cíleného způsobu použití laseru a to buď jako samostatně stojící stanice nebo zařízení, které je částí vyššího celku (linky, automatu a pod.).:

  • Samostatně stojící laserové stanice (např. LF20C, LD50C) - provedení označované jako C 
  • Samostatné lasery (laserová hlava a kabinet) určené k dalšímu zabudování uživatelem, systémovým integrátorem apod. (LF20S, LM20S, LD50S) - provedení označované jako S (obsah této kapitoly)
  • Speciální zařízení a systémy stavěné na zakázku a určené pro danou konkrétní aplikaci - obvykle se využívá provedení laseru S


Všechny modely se dají konfigurovat a modifikovat dle dané aplikace a umožňují připojení řady periférií.