Celulitida

Celulitida

AWT rázová vlna, přístroje s ohřevem tkáně radiofrekvencí, s elektroporací, podtlakem a mechanickou manipulací

Zmírnění příznaků celulitidy zmešením objemu tukových buněk, zlepšení 

pružnosti pokožky, zvýšení metabolizmu kůže, zvýšení mikrocirkulace lymfy a krve

 • D-ACTOR, Cellactor AWT rázová vlna
  mechanotransdukční terapie AWT akustickou vlnou
 • VelaShape III
  technologie elos™ (elektro optická synergie), podtlak, radiofrekvenční hloubkový ohřev tkáně, infračervený ohřev povrchu kůže, masážní mechanizmus
 • InMode BodyFX
  elektroporace buněčných membrán tukových buněk, podtlak, radiofrekvenční hloubkový ohřev tkáně
 • InMode Evolve
  TRIM bezoblužná technologie s šesti aplikátory, podtlak, radiofrekvenční hloubkový ohřev tkáně
Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky