Liposukce a lifting obličeje a krku

Liposukce a lifting obličeje a krku

BodyTite radiofrekvenčně asistovaná liposukce (RFAL)

Liposukce kombinující odsátí tělesného tuku s vypnutím přebytečné kůže.

Unikátní minimálně invazivní technologie vypíná a zpevňuje kůži přesně řízeným radiofrekvenčním zahříváním. S přesností na 1 oC je udržována teplota na povrchu kůže i na hrotu kanyly odsávající tuk.

Typickými postupy, při kterých se používá RFAL, jsou liposukce na vnitřních stehnech, pažích, v oblastech s malou akumulací tukové tkáně jako je podbradek a obličej, u pacientů s gynekomastií a u těch, kteří budou po liposukci vyžadovat excizi přebytečné kůže - vyhnout se nebo snížit rozsah excize kůže.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky