Hojení rány

Hojení rány

Studená atmosférická plazma, LED světlo, fokusovaná rázová vlna

Studená atmosférická plazma

  • deaktivace bakterií a plísní plazmou indukovanými reaktivními látkami vnikajícími do prokaryotických buněk a ničící jejich DNA
  • stimulace obnovy eukaryotických buněk

LED světlo

  • fotomodulační stimulace mitochondriálních cytochromů vyvolává produkci adenosintrifosfátu, který umožňuje buněčnou obnovu a stimulaci produkce nového kolagenu

Fokusovaná rázová vlna

  • mechanotransdukce zvyšuje syntézu endoteliálního oxidu dusnatého a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru