Hojení rány

Hojení rány

Studená atmosférická plazma, LED světlo, fokusovaná rázová vlna

Studená atmosférická plazma

  • deaktivace bakterií a plísní plazmou indukovanými reaktivními látkami vnikajícími do prokaryotických buněk a ničící jejich DNA
  • stimulace obnovy eukaryotických buněk

LED světlo

  • fotomodulační stimulace mitochondriálních cytochromů vyvolává produkci adenosintrifosfátu, který umožňuje buněčnou obnovu a stimulaci produkce nového kolagenu

Fokusovaná rázová vlna

  • mechanotransdukce zvyšuje syntézu endoteliálního oxidu dusnatého a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru
Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky