Rázová vlna

Rázová vlna

Rázové vlny určené pro ošetření koní, psů a koček

Extrakorporální terapie rázovými vlnami (ESWT) nabízí neinvazivní, rychlé a účinné ošetření bez anestezie.

Radiální a fokusovaná rázová vlna jsou určené k léčbě široké škály chronických a akutních poranění zvířat, včetně kloubů, šlach, vazů, svalových problémů, poranění měkkých tkání a zlomenin kostí. 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky