Redukce tuku a tvarování těla

Redukce tuku a tvarování těla

Radiofrekvenční přístroje a AWT fokusovaná rázová vlna

Neinvazivní konturování těla redukcí přebytečného lokálního tuku:

Ošetření maximalizují metabolismus kůže, odstraňují tuk a urychlují oběh lymfy. Výsledkem jsou změny objemu problematických partií, vymizení celulitidy a zpevněná kůže

  • VelaShape III

kombinované působení radiofrekvenčního ohřevu, mechanické masáže a podtlakové terapie

  • InMode s aplikátorem Body FX, Evolve

kombinované působení radiofrekvenčního ohřevu, podtlakové terapie a elektroporačních nanosekundových vysokonapěťových pulzů nevratně poškozujících tukové buňky

  • AWT fokusovaná rázová vlna

působení planární fokusované rázové vlny s efektem mechanotransdukce

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky