Evolve

Radiofrekvenční systém pro remodelaci kůže, tukové tkáně a zpevnění svalů

Přístroj EVOLVE je určený pro remodelaci kůže, tukové tkáně a zpevnění svalů. Využívá technologii A.C.E., kterácíleně a kontrolovaně přenáší radiofrekvenční energii hluboko do kůže.

Inovativní hands-free řešení nabízí rychlé a snadné ošetření s maximálními dosaženými výsledky.

Zařízení umožňuje individuální nastavení parametrů ošetření pro dosažení maximální účinnosti a bezpečnosti pro každého pacienta a aplikaci.

Kombinace více hands-free aplikátorů a nastavitelných fixačních pásů umožňuje provádět simultánní ošetření na více oblastech těla.

Platforma Evolve podporuje technologii Tite Trim a Tone.

Evolve systém s aplikátory Tite a Trim je hands-free lékařské estetické zařízení kombinující vakuovou masáž pokožky s netermickou RF energií pro ošetření vybraných zdravotních stavů, jako jsou úlevy od menších bolestí svalů, úlevy svalových křečí, dočasné zlepšení lokálního krevního oběhu a pro Trim navíc dočasné snížení výskytu celulitidy.

RF energie nezpůsobuje ošetřené pokožce žádné tepelné poškození.

Systém poskytuje individuální nastavení vysokofrekvenčního výkonu tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti, bezpečnosti a pohodlí pro každého pacienta.

Systém poskytuje zvýšenou bezpečnost a zároveň minimalizuje možné vedlejší účinky neustálým sledováním RF parametrů.

Výhody:

 • Kombinace více hands-free aplikátorů a nastavitelných fixačních pásů umožňuje provádět simultánní ošetření na více oblastech těla.
 • Vestavěné zvukové indikátory indikují dosažení optimální teploty aplikátoru a poskytují aktuální informace o průběhu léčby.
 • Tlačítko volání pacienta umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu a nechat ošetřující personál v případě potřeby provést úpravy.
 • Obrazovka ošetření umožňuje vizuálně sledovat tepelný efekt každého aplikátoru v kterémkoli bodě průběhu ošetření.
Indikace

Evolve Ton

Evolve systém v režimu EMS:
 • Prevence nebo retardace atrofie
 • Udržování nebo zvyšování rozsahu pohybu
 • Svalová reedukace
 • Uvolnění svalových křečí
 • Zvýšení lokálního krevního oběhu
 • Okamžitá pooperační stimulace lýtkových svalů k prevenci žilní trombózy
Evolve systém v režimu TENS:
 • Symptomatická úleva od bolesti a její zvládnutí
 • Pooperační akutní bolest
 • Posttraumatická akutní bolest

 

Evolve Tite

Aplikátory Tite jsou určeny k dočasnému uvolnění menších bolestí svalů, uvolnění svalových křečí a zlepšení lokálního krevního oběhu.

Evolve Trim

Aplikátory Trim jsou určeny k dodávání netermického RF kombinovaného s masáží pro zmírnění menších bolestí svalů, svalových křečí, dočasnému zlepšení krevního oběhu a snížení výskytu celulitidy.

Aplikátory
Speciální aplikátory

Evolve Tite

určený pro remodelacei pokožky a zlepšení jejího vzhledu.

8 aplikátorů hands-free zajišťuje rovnoměrné a objemové zahřívání pokožky a podkožní.

Evolve Trim

pracuje s patentovanou technologie díky které se rovnoměrně přenáší tepelný efekt do nejhlubších vrstev podkožního tuku.

6 hands-free aplikátorů dodává vysokofrekvenční energii a vytvářejí vakuum.

Evolve Tone

využívá elektrickou stimulaci svalů (EMS) k aktivaci svalových kontrakcí.

4 aplikátory hands-free se zaměřují na specifické svalové skupiny, aby zvýraznily vzhled a pevnost svalů.

Evolve Tite

Evolve Tite využívá sílu vysokofrekvenční energie k remodelaci pokožky a zlepšení jejího vzhledu.

8 aplikátorů hands-free zajišťuje rovnoměrné a objemové zahřívání pokožky a podkožní vrstvy a poskytuje komfortní a bezbolestné ošetření.

Hlavní výhody:

 • Ošetření více oblastí těla současně
 • Nastavení parametrů ošetření podle požadavků pacienta.
 • Vestavěné zvukové indikátory poskytující průběžné aktuální zpětnou vazbu jakmile tkáň dosáhne optimální teploty.
 • Tlačítko „PACIENT“ umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu, aby bylo možné v případě potřeby provést úpravy.

Indikace:

Aplikátory Tite jsou určeny k dočasnému uvolnění menších bolestí svalů, uvolnění svalových křečí a zlepšení lokálního krevního oběhu.

 

Evolve Trim

Evolve Trim nabízí 6 handsfree aplikátorů, které dodávají vysokofrekvenční energii a vytvářejí podtlak.

Patentovaná technologie poskytuje rovnoměrný tepelný účinek přenášený do nejhlubších vrstev podkožního tuku a tím poskytuje maximální výsledky.

Hlavní výhody:

 • Ošetření více oblastí těla současně a přizpůsobitelné estetické ošetření.
 • Vestavěné zvukové indikátory poskytující průběžné aktuální zpětnou vazbu jakmile tkáň dosáhne optimální teploty.
 • Tlačítko „PACIENT“ umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu, aby bylo možné v případě potřeby provést úpravy.

Indikace:

Aplikátory Trim jsou určeny k dodávání netermického RF kombinovaného s masáží pro zmírnění menších bolestí svalů, svalových křečí, dočasnému zlepšení krevního oběhu a snížení výskytu celulitidy.