Evolve

Radiofrekvenční systém pro remodelaci kůže, tukové tkáně a zpevnění svalů

Přístroj EVOLVE je určený pro remodelaci kůže, tukové tkáně a zpevnění svalů. Využívá technologii A.C.E., kterácíleně a kontrolovaně přenáší radiofrekvenční energii hluboko do kůže.

Inovativní hands-free řešení nabízí rychlé a snadné ošetření s maximálními dosaženými výsledky.

Zařízení umožňuje individuální nastavení parametrů ošetření pro dosažení maximální účinnosti a bezpečnosti pro každého pacienta a aplikaci.

Kombinace více hands-free aplikátorů a nastavitelných fixačních pásů umožňuje provádět simultánní ošetření na více oblastech těla.

Platforma Evolve podporuje technologii Tite Trim a Tone.

Evolve systém s aplikátory Tite a Trim je hands-free lékařské estetické zařízení kombinující vakuovou masáž pokožky s netermickou RF energií pro ošetření vybraných zdravotních stavů, jako jsou úlevy od menších bolestí svalů, úlevy svalových křečí, dočasné zlepšení lokálního krevního oběhu a pro Trim navíc dočasné snížení výskytu celulitidy.

RF energie nezpůsobuje ošetřené pokožce žádné tepelné poškození.

Systém poskytuje individuální nastavení vysokofrekvenčního výkonu tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti, bezpečnosti a pohodlí pro každého pacienta.

Systém poskytuje zvýšenou bezpečnost a zároveň minimalizuje možné vedlejší účinky neustálým sledováním RF parametrů.

Výhody:

 • Kombinace více hands-free aplikátorů a nastavitelných fixačních pásů umožňuje provádět simultánní ošetření na více oblastech těla.
 • Vestavěné zvukové indikátory indikují dosažení optimální teploty aplikátoru a poskytují aktuální informace o průběhu léčby.
 • Tlačítko volání pacienta umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu a nechat ošetřující personál v případě potřeby provést úpravy.
 • Obrazovka ošetření umožňuje vizuálně sledovat tepelný efekt každého aplikátoru v kterémkoli bodě průběhu ošetření.
Indikace

Evolve Ton

Evolve systém v režimu EMS:
 • Prevence nebo retardace atrofie
 • Udržování nebo zvyšování rozsahu pohybu
 • Svalová reedukace
 • Uvolnění svalových křečí
 • Zvýšení lokálního krevního oběhu
 • Okamžitá pooperační stimulace lýtkových svalů k prevenci žilní trombózy
Evolve systém v režimu TENS:
 • Symptomatická úleva od bolesti a její zvládnutí
 • Pooperační akutní bolest
 • Posttraumatická akutní bolest

 

Evolve Tite

Aplikátory Tite jsou určeny k dočasnému uvolnění menších bolestí svalů, uvolnění svalových křečí a zlepšení lokálního krevního oběhu.

Evolve Trim

Aplikátory Trim jsou určeny k dodávání netermického RF kombinovaného s masáží pro zmírnění menších bolestí svalů, svalových křečí, dočasnému zlepšení krevního oběhu a snížení výskytu celulitidy.

Aplikátory
Speciální aplikátory

Evolve Tite

určený pro remodelacei pokožky a zlepšení jejího vzhledu.

8 aplikátorů hands-free zajišťuje rovnoměrné a objemové zahřívání pokožky a podkožní.

Evolve Trim

pracuje s patentovanou technologie díky které se rovnoměrně přenáší tepelný efekt do nejhlubších vrstev podkožního tuku.

6 hands-free aplikátorů dodává vysokofrekvenční energii a vytvářejí vakuum.

Evolve Tone

využívá elektrickou stimulaci svalů (EMS) k aktivaci svalových kontrakcí.

4 aplikátory hands-free se zaměřují na specifické svalové skupiny, aby zvýraznily vzhled a pevnost svalů.

Evolve Tite

Evolve Tite využívá sílu vysokofrekvenční energie k remodelaci pokožky a zlepšení jejího vzhledu.

8 aplikátorů hands-free zajišťuje rovnoměrné a objemové zahřívání pokožky a podkožní vrstvy a poskytuje komfortní a bezbolestné ošetření.

Hlavní výhody:

 • Ošetření více oblastí těla současně
 • Nastavení parametrů ošetření podle požadavků pacienta.
 • Vestavěné zvukové indikátory poskytující průběžné aktuální zpětnou vazbu jakmile tkáň dosáhne optimální teploty.
 • Tlačítko „PACIENT“ umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu, aby bylo možné v případě potřeby provést úpravy.

Indikace:

Aplikátory Tite jsou určeny k dočasnému uvolnění menších bolestí svalů, uvolnění svalových křečí a zlepšení lokálního krevního oběhu.

 

Evolve Trim

Evolve Trim nabízí 6 handsfree aplikátorů, které dodávají vysokofrekvenční energii a vytvářejí podtlak.

Patentovaná technologie poskytuje rovnoměrný tepelný účinek přenášený do nejhlubších vrstev podkožního tuku a tím poskytuje maximální výsledky.

Hlavní výhody:

 • Ošetření více oblastí těla současně a přizpůsobitelné estetické ošetření.
 • Vestavěné zvukové indikátory poskytující průběžné aktuální zpětnou vazbu jakmile tkáň dosáhne optimální teploty.
 • Tlačítko „PACIENT“ umožňuje klientům snadno pozastavit léčbu, aby bylo možné v případě potřeby provést úpravy.

Indikace:

Aplikátory Trim jsou určeny k dodávání netermického RF kombinovaného s masáží pro zmírnění menších bolestí svalů, svalových křečí, dočasnému zlepšení krevního oběhu a snížení výskytu celulitidy.

 

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky