Odstranění cévních lézí

Odstranění cévních lézí

Cévní lasery a IPL

Neinvazivní léčba povrchových červených cévek a hlubších modrých žilek:

Červené cévní léze šetrně odstraňují s minimálním poškozením okolní tkáně lasery s vysokou absorpcí vyzařovaného světla v oxyhemoglobinu nebo IPL aplikátory. 

  • Lasery barvivové 595 nm, KTP 532 nm, pevnolátkové 585 nm
  • IPL aplikátory přístrojů Nordlys, InMode a laserů Quanta System

Modré cévní léze odstraňují lasery s nízkou absorpcí v oxyhemoglobinu, ale s hlubokým průnikem do kůže

  • Lasery Nd:YAG 1064 nm

Lasery s vlnovou délkou 755 nm mají vysokou absorpci v melaninu. Lze je použít i na cévní léze, ale je nutno provést ošetření opatrně, aby se předešlo následné hyper nebo hypo pigmentaci pokožky

  • Laser Alexandritové 755 nm

Přehled přístrojů

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky