Diode série

Diodový laser
  • diodové lasery s výkonem až 25 W
  • vlnové délky 532, 585, 808, 940, 980, 1470 nm
  • optická vlákna pro ORL, endocévní i endoskopické použití
  • fokuzační koncovka pro dermatologii
Popis

Endocévní diodový laser Quanta 1470
Laser s maximálním výkonem 17 W. Vlnová délka světla laseru 1470 nm je silně pohlcována vodou (60x více než u laseru 980 nm a 1500x více než u laseru 808 nm). Zákrok je pro pacienta bezbolestný a bezpečný bez pooperační podlitiny a otoku, protože tepelné poškození je lokalizované v okolí konce optického vlákna. Výsledky endocévních zákroků prováděných laserem 1470 nm jsou lepší než s lasery vlnových délek 808 nm nebo 980 nm.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky