Vypnutí pokožky

Vypnutí pokožky

Frakční duální ablativní/neablativní lasery, radiofrekvence a mikrojehličková radiofrekvence, AWT rázová vlna

Neinvazivní zpevnění pokožky využívá teplotní citlivost kolagenových vláken.

Zahříváním se vlákna smršťují a poškozuje se prostorová struktura kolagenu. Ve výsledku je stimulován proces rekonstrukce kolagenu a vytvoření nové sítě. K ohřevu pokožky se používá infračervené světlo laseru Nd:YAG 1064 nm, neablativní lasery nebo radiofrekvenční proud. 

AWT rázová vlna využívá pro rekonstrukci kolagenu mechanotransdukci.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky