Vypnutí pokožky

Vypnutí pokožky

Frakční duální ablativní/neablativní lasery, radiofrekvence a mikrojehličková radiofrekvence, AWT rázová vlna

Neinvazivní zpevnění pokožky využívá teplotní citlivost kolagenových vláken.

Zahříváním se vlákna smršťují a poškozuje se prostorová struktura kolagenu. Ve výsledku je stimulován proces rekonstrukce kolagenu a vytvoření nové sítě. K ohřevu pokožky se používá infračervené světlo laseru Nd:YAG 1064 nm, neablativní lasery nebo radiofrekvenční proud. 

AWT rázová vlna využívá pro rekonstrukci kolagenu mechanotransdukci.

Přehled přístrojů