Plasma care

Přístroj na dezinfekci rány

Plasma care® je mobilní lékařský přístroj pro dezinfekci rány studenou atmosférickou plazmou. Redukuje bakteriální nálož, je účinný na multirezistentní organizmy, nevytváří rezistenci

Popis

Plasma care® je mobilní lékařský přístroj určený pro účinnou a bezbolestnou dezinfekci ran pomocí studené atmosférické plazmy.

Při plném nabití je kapacita baterie dostatečná pro nejméně 200 ošetření. Je napájen z baterie. Dobítí pomocí dobíjecí stanice.

Plasma care® je určný pro použití v nemocnicích, lékařských praxích a pro ambulantní zdravotnické pracovníky. 

 

Princip ošeření

Plazma v prokaryotických a eukaryotických buňkách způsobuje lokalizovanou a dočasnou tvorbu mikropór o průměru 5 nanometrů v buněčné membráně.

Reaktivní formy kyslíku a dusíku (RONS), jako je oxid dusičitý, peroxid vodíku a ozon, vstupují do buňky těmito póry.

V prokaryotických buňkách pak RONS reagují s volnou DNA v bakteriích a zabíjejí je indukcí oxidace DNA a dvojvláknových řetězců.

Antibiotická a jiná rezistence jsou pro tento mechanismus účinku irelevantní. 

Lidské eukaryotické buňky jsou na druhé straně v bezpečí před účinky dočasně aplikovaných CAP, protože jejich DNA je navíc chráněna jadrovou membránou.

Kromě ochrany poskytují cytobiologické opravné mechanismy (například regulaci buněčné redox rovnováhy).

CAP také způsobuje produkci antimikrobiálních peptidů a mají silný baktericidní účinek.

Proto je lze účinně použít k dezinfekci infikovaných ran, jako jsou bércové vředy, diabetické vředy na nohy nebo dekubity.

Kromě toho lze CAP použít profylakticky k prevenci infekce rány(například pro akutní rozdělené štěpy).

 

Výhody léčby Plasma care®

Kinické studie zkoumaly použití u pacientů s infikovanými chronickými ranami a probíhaly na pěti zkušebních místech v Mnichově, Augsburgu, Recklinghausenu a Regensburgu. Bylo prokázáno, že studená plazma aktivuje mechanismus hojení ran buňky a stimuluje tak regeneraci poškozené tkáně. Společně tyto účinky mohou potenciálně zlepšit a urychlit hojení ran, zlepšit kvalitu života pacientů a zkrátit dobu pobytu pacientů infikovaných multirezistentními patogeny na izolačních odděleních.

  • Efektivní redukce bakterií
  • Eliminace multirezistentních patogenů
  • Žádný vývoj odporů
  • Bezpečné a bezbolestné ošetření: žádné poškození tkáně
  • Pouze 1 minuta na aplikaci
  • Přenosný a snadno použitelný
  • Vhodný také pro pacienty s kardiostimulátory
  • Žádné ušlechtilé plyny
  • Žádný elektrický proud přes kůži
  • Klinické hodnocení začíná v květnu / červnu 2019

 

Indikace

Etiologie / příčina

Nemoc / stav

Příznaky a aspekty

Chronické rány

arteriální, žilní, infekční, diabetická, neuropatická, traumatická, vaskulární

vředy, dekubity nebo pyoderma gangrenosum

potenciální indikace nebo bakteriální zátěž (profylaktická), kolonizace a infekce bakteriemi

Akutní, otevřené rány

mechanická příčina

oděrky, řezné rány, tržné rány, bodné rány, pohmožděné rány, avulze, trhliny, kousnutí, střelné rány, poranění impalementem, amputace končetin

potenciální indikace bakteriální zátěže (profylaktické), kolonizace a infekce bakteriemi

tepelná příčina

popáleniny, omrzliny

chirurgický

chirurgické rány, sekundární hojení rány, místa štěpu kůže s rozdílnou tloušťkou

 

Aplikace