Plasma care

Přístroj pro dezinfekci rány

Plasma care® je mobilní lékařský přístroj pro dezinfekci rány studenou atmosférickou plazmou. Redukuje bakteriální nálož, je účinný na multirezistentní organizmy, nevytváří rezistenci

Stránky výrobce Terraplasma medical

Popis terapie

Plasma care® je mobilní lékařský přístroj pro účinnou a bezbolestnou dezinfekci rány studenou atmosférickou plazmou - částečně ionizovanými plyny.

Ošetření probíhá přiložením přístroje k očištěné ráně a expozicí plazmy po dobu 1 minuty. Plocha ošetřené oblasti je 12 cm2. S jedním výměnným nástavcem lze ošetřit až 6 oblastí. Při plném nabití je kapacita vestavěné baterie dostatečná pro 200 ošetření. Plasma care se dobíjí bezdrátově po odložení do stojánku.

 

Mechanizmus působení

Studená atmosférická plazma (CAP) je reaktivní směs elektronů, iontů, excitovaných atomů a molekul, reaktivních forem (O3, NO, NO2 a dalších), UV záření a tepla. Tato reaktivní směs účinně inaktivuje bakterie, plísně a viry. Vytváří v buněčné membráně po dobu několika mikrosekund mikropóry o průměru 5 nanometrů, kterými vstupuje do buňky. V prokaryotických buňkách CAP ničí DNA oxidací DNA a dvouřetězovými zlomy. Antibiotická a jiná rezistence se neuplatní.

U eukaryotických buněk je DNA více chráněna v buněčném jádře a nedojde k jejímu poškození. Navíc lidské buňky mají buněčný opravný mechanizmus.

In vitro bylo pozorováno, že oxidační stres způsobený CAP stimuluje mechanizmus biologického přežití, což je jedno z možných vysvětlení zlepšeného hojení u některých pacientů.

 

Výhody léčby Plasma care®
 • Účinná redukce bakterií
 • Eliminace multirezistentních patogenů
 • Není znám vznik rezistence na terapii
 • Není známo poškození tkáně
 • Bezbolestné ošetření
 • Přenosný a snadno použitelný
 • Vhodný také pro pacienty s kardiostimulátorem
 • Elektrický proud neprochází kůží
 • Doba aplikace pouze 1 minuta

 

Indikace

Původ / příčina

Onemocnění / stav

Symptomy a aspekty

Chronické rány

arteriální

žilní

infekční

diabetické

neuropatické

traumatické

vaskullitické

vřed, dekubitus nebo pyoderma gangraenosum

Možná indikace při bakteriálním zátížení (profylaktická), kolonizaci a infekci bakteriemi

Akutní, otevřené rány

mechanicky podmíněné

oděřeniny

řezné rány

bodné rány

tržně zhmožděné rány

zhmožděniny

sedření kůže

tržné rány

kousnutí

střelné rány

zranění způsobená probodnutím

amputace končetin

tepelně způsobené

popálení

omrznutí

operační

operační rány

sekundárně hojené operační rány

místa odběru štěpu kůže

 

Aplikace

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky