NEUROLITH®

Rázová vlna pro léčbu Alzheimerovy nemoci

Transkraniální pulzní stimulace specifických mozkových oblastí

Nová unikátní neinvazivní metoda stimulace mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí s prokázaným zlepšením parametrů CERAD testu

Prospekt je ke stažení na stránkách STORZ MEDICAL

Mechanizmus transkraniální pulzní stimulace TPS® rázovou vlnou

Klíčovým mechanismem účinku TPS® je mechanotransdukce. Stimulace růstových faktorů, zejména VEGF, nejen zlepšuje průtok krve v mozku, ale také podporuje tvorbu nových krevních cév (angiogeneze) a regeneraci nervů. Dalším účinkem je uvolňování oxidu dusnatého (NO) způsobujícího vazodilataci a zlepšení krevního oběhu.

Biologické účinky TPS®

Mechanotransdukce
Zvýšení propustnosti buněčných membrán
Stimulace mechanosenzitivních iontových kanálů
Uvolňování oxidu dusnatého (NO), které způsobuje vazodilataci, zvýšenou metabolickou aktivitu, angiogenezi a má protizánětlivý účinek
Stimulace vaskulárních růstových faktorů (VEGF)
Stimulace BDNF
Migrace a diferenciace kmenových buněk

TPS® může stimulovat hluboké mozkové oblasti dosahující až 8 cm do mozku. Kvůli krátké době stimulace TPS® je zabráněno zahřívání tkáně.

Ošetření TPS® se provádí přes lebku. Pacient není během léčby imobilizován a je schopen se volně pohybovat.

Je prokázáno, že léčba TPS® významně zlepšuje hodnoty testu CERAD a snižuje Beckův depresivní index u pacientů s mírnou až středně těžkou demencí.

NEUROLITH® – léčebný protokol

 • 6 terapií během 2 týdnů
 • Ambulantní 30 minutové ošetření
 • Bezbolestné a bez vedlejších účinků
 • Personalizovaná léčba založená na datech z MRI
 • Adjuvantní kognitivní trénink není nutný
 • Holení pokožky hlavy není nutné
 • Během léčby nedochází k imobilizaci pacienta

Systém navigace BodyTrack®

Systém BodyTrack® sleduje polohu aplikátoru v reálném čase a naviguje obsluhu k přesné distribuci aplikovaných pulzů do specifckých částí mozku.

 • Použití dat pacienta z vyšetření mozku magnetickou rezonancí (MRI)
 • Vizualizace dat MRI ve 3 rovinách (axiální, koronální, sagitální)
 • Barevná vizualizace ošetřované oblasti mozku
 • Vizualizace distribuce pulzů TPS® v reálném čase
 • Průběžná vizualizace a dokumentace aplikované energie a průběhu ošetření
Ukázka ošetření