NEUROLITH®

Rázová vlna pro léčbu Alzheimerovy nemoci

Transkraniální pulzní stimulace specifických mozkových oblastí

Nová unikátní neinvazivní metoda stimulace mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí s prokázaným zlepšením parametrů CERAD testu

Prospekt je ke stažení na stránkách STORZ MEDICAL

Mechanizmus transkraniální pulzní stimulace TPS® rázovou vlnou

Klíčovým mechanismem účinku TPS® je mechanotransdukce. Stimulace růstových faktorů, zejména VEGF, nejen zlepšuje průtok krve v mozku, ale také podporuje tvorbu nových krevních cév (angiogeneze) a regeneraci nervů. Dalším účinkem je uvolňování oxidu dusnatého (NO) způsobujícího vazodilataci a zlepšení krevního oběhu.

Biologické účinky TPS®

Mechanotransdukce
Zvýšení propustnosti buněčných membrán
Stimulace mechanosenzitivních iontových kanálů
Uvolňování oxidu dusnatého (NO), které způsobuje vazodilataci, zvýšenou metabolickou aktivitu, angiogenezi a má protizánětlivý účinek
Stimulace vaskulárních růstových faktorů (VEGF)
Stimulace BDNF
Migrace a diferenciace kmenových buněk

TPS® může stimulovat hluboké mozkové oblasti dosahující až 8 cm do mozku. Kvůli krátké době stimulace TPS® je zabráněno zahřívání tkáně.

Ošetření TPS® se provádí přes lebku. Pacient není během léčby imobilizován a je schopen se volně pohybovat.

Je prokázáno, že léčba TPS® významně zlepšuje hodnoty testu CERAD a snižuje Beckův depresivní index u pacientů s mírnou až středně těžkou demencí.

NEUROLITH® – léčebný protokol

 • 6 terapií během 2 týdnů
 • Ambulantní 30 minutové ošetření
 • Bezbolestné a bez vedlejších účinků
 • Personalizovaná léčba založená na datech z MRI
 • Adjuvantní kognitivní trénink není nutný
 • Holení pokožky hlavy není nutné
 • Během léčby nedochází k imobilizaci pacienta

Systém navigace BodyTrack®

Systém BodyTrack® sleduje polohu aplikátoru v reálném čase a naviguje obsluhu k přesné distribuci aplikovaných pulzů do specifckých částí mozku.

 • Použití dat pacienta z vyšetření mozku magnetickou rezonancí (MRI)
 • Vizualizace dat MRI ve 3 rovinách (axiální, koronální, sagitální)
 • Barevná vizualizace ošetřované oblasti mozku
 • Vizualizace distribuce pulzů TPS® v reálném čase
 • Průběžná vizualizace a dokumentace aplikované energie a průběhu ošetření
Ukázka ošetření

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky