Asset

Q-spínaný Nd:YAG laser pro odstranění tetováže a hyperpigmentací