Litho EVO

Holmiový laser 35W
Spojení mezi nízko a vysokovýkonnými Holmiovými lasery
  • Ho:YAG pulzní laser, vlnová délka záření 2,1 um
  • maximální energie pulzu 5J, maximální průměrný výkon 35W
  • frekvence až 30 Hz, délka pulzu 0,050 - 1,1 ms
  • módy pro litiázu:  dusting, fragmentace a stabilizační mód "Vapor Tunnel" pro eliminaci pohybu konkrementu, využívající fázi generování a zhroucení kavitační bubliny
  • "MasterPULSE" se 7 úrovněmi délky pulzu pro optimální redukci retropulze a volbu stupně ablace/koagulace měkké tkáně
  • dvojitý nožní pedál
Princip účinku

Chirurgický laser Holmium Litho (2,1 μm) nabízející široký výběr nastavení pro léčbu kamenů a měkkých tkání zároveň s velkou všestranností, efektivními náklady a snadným použitím.

Jeho paprsek je silně absorbován vodou, což vede k efektivní hemostáze a omezené hloubce průniku (0,3-0,4 mm).

Kromě urologické léčby lze toto zařízení použít při resekci a ablaci různých měkkých tkání.

Kompaktní konstrukce systému zjednodušuje převoz a umístění a tím usnadňuje použití na různých nemocničních odděleních.

Nejnovější laser Litho EVO představuje evoluci laserů s nízkým výkonem Holmium (Litho) řady Quanta Systém.

Má vyšší výkon a přichází s některými technologiemi z inovací nedávno představených u vysoko výkonnových laserů řady Holmium jako jsou MasterPULSE a Vapor Tunnel®.

Laser Litho EVO je navržen pro všestranné využití při litotrypsii a chirurgii měkkých tkání.

MasterPULSE

Rychlé a intuitivnější nastavení laseru díky 7 úrovním šířky pulzu (ve srovnání s tradičními 3 kroky u ostatních holmium laserů).

Snížení retropulze a úprava řezání tkáně je snazší s preferovanými přednastaveními a následným upravením MasterPULSE tak, aby se na základě vizuální zpětné vazby vyladil účinek laserové emise.

 

Vapor Tunnel®

Tento emisní režim se skládá z jediného specifického dlouhého pulzu a umožňuje omezenou retropulzi a jemnou ablaci kamene.

Vapor Tunnel® je navržen tak, aby využíval minimální špičkový výkon v souladu se zvoleným nastavením výstupu.

 

Vlákna

Zařízení Litho EVO je navrženo pro vysoké výkony již s malými standardními vlákny (umožňující téměř plný výkon i při nejmenších průměrech vláken).

Díky této vlastnosti se uživatel nebude vyhýbat flexibilitě vlákna a zároveň vysokému emisnímu výkonu.

Velká všestrannost aplikací vyžaduje širokou škálu aplikačních sond a proto je laser Litho EVO kompatibilní s různými typy a průměry vláken (200-1000 µm). Kromě standardních vláken i další modely vláken, např. vlákna s kuličkovým hrotem (pro snadnější vkládání do již ohnutého dalekohledu).

 

Řízená modalita

Automatický výběr vhodného nastavení na základě zamýšlených ošetření.

Kromě litotrypsie kamenů a chirurgie měkkých tkání v urologii poskytuje speciální předvolba také pro fragmentaci žlučových kamenů.

 

Dvojitý nožní spínač

Uživatel má možnost nechat se vést při výběru parametrů, uložit si svá oblíbená nastavení a okamžitě přepínat mezi různými předvolbami díky dvojitému nožnímu spínači.

Umožňuje okamžitě přepnout z jednoho léčebného režimu do druhého bez nutnosti úpravy nastavení na displeji. Uživatel může například přejít z fragmentace na popcorning nebo z incize na koagulační režimy, čímž se ošetření urychlí

Kompaktní design

Nízká hmotnost a kompaktní věžový design zařízení umožňuje snadnou přepravu a skladování v nemocnici s omezeným prostorem potřebným na operačním sále během chirurgického zákroku.

Díky těmto vlastnostem je laser Litho EVO vhodný pro použití v různých nemocnicích a pro opakované přemisťování, aniž by to ovlivnilo výkon a stav zařízení.

Široká škála aplikací

Jeho omezená hloubka průniku (0,3 – 0,4 mm), spolu s vlastnostmi incize a hemostázy tohoto záření, umožňuje širokou škálu chirurgických ošetření.

Kromě fragmentace kamenů (urolitiáza, žlučové kameny) a urologické léčby (např. striktury, resekce nádoru) může přístroj Litho EVO provádět efektivní operace měkkých tkání v dalších lékařských oborech, včetně obecné chirurgie, artroskopie a ORL.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky Medicom jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky