Aplikace

Aplikace

Nasazení laserů a laserových technologií přináší novou dimenzi do průmyslové výroby, což koresponduje se stále rostoucími požadavky na zvyšování její kvality a efektivity. Moderní laserové systémy a technologie předčí klasické nástroje kombinací rychlosti, přesnosti, výkonnosti a flexibility. Jednoduchost obsluhy a nenáročnost údržby umožňují okamžité a spolehlivé začlenění do výrobního procesu.

Lasery nacházejí uplatnění v prvotních i finálních stadiích výroby, kdy se běžně používají ke značení, gravírování, řezání, vrtání, sváření... Dnes se laser již nepovažuje jen za špičkovou technologii, ale i za nástroj, který pomáhá dělat práci rychleji a kvalitněji.

Laserové značení, popisování a gravírování

Vždy, když nastane otázka označení produkce, je použití laseru elegantním a účinným řešením. Laser vytváří na povrchu materiálu s vysokou přesností stálý, mechanicky odolný, velmi kontrastní a jinak nenapodobitelný popis. Vše probíhá v jediné krátké operaci bez použití chemických přísad a inkoustu nebo mechanických zásahů do struktury materiálu. Vhodným typem laseru (vláknový (fiber), Nd:YAG, Nd:YVO4 nebo CO2) lze označit prakticky jakýkoliv kovový i nekovový materiál, přičemž povrch značeného výrobku může mít proměnný tvar a různou povrchovou úpravu. Změnou parametrů laseru lze spojitě přecházet od povrchového popisu v několikamikronové vrstvě materiálu až po laserové gravírování do větší hloubky

Laserové řezání a vrtání

Průmyslové aplikace požadující vyříznutí materiálu do složitého tvaru, řezání se zvýšenou přesností a v malých nebo často se měnících seriích jsou ideální pro použití řezacích laserů. Vrtací lasery se uplatňují všude tam, kde je třeba vrtat otvory malých průměrů. Řezat a vrtat lze široké spektrum materiálů jako jsou kovy, plasty, přírodní a jiné materiály.

Sváření

Sváření laserem má řadu výhod, které nelze dosáhnout žádnou jinou technikou. Jelikož je působení laseru pouze lokální, nedochází k tepelnému poškození okolí sváru a tím celého výrobku. Vlastní svár je bezporézní a neobsahuje cizí příměsi. Díky velkým špičkovým hodnotám energie lze svářet i materiály s vysokým bodem tání a rovněž značně odrazivé materiály (Al, Au). Laser umožňuje provádět mikrosváry a dají se svářet i běžně nepřístupná místa.