Integrace pásového dopravníku a zaměřovacího kamerového systému

Kamerový systém detekuje přítomnost a polohu značeného materiálu v popisovém poli laseru, program pak automaticky nastaví polohu příslušného značení