Laserová stanice typ AWW

Laserové svařování plastů
  • Diodové lasery s výkonem 30 - 200 W
  • Kompaktní procesní hlava - navedení laseru optickým vláknem 100 - 400 mikrometrů
  • Optimalizace procesu výběrem vhodné vlnové délky 780 - 980 nm
  • Programovatelný průběh svařovací křivky - profil sváru
  • Měření výkonu laseru v procesní hlavě - svařování v módu regulace výkonu
  • Bezkontaktní měření teploty v místě sváru - svařování v módu regulace teploty
  • Volitelný průměr a tvar ohniska - kruhový, eliptický, úsečka
  • Lineární, plošné nebo obvodové svařování (válcové díly)
  • Kvazisimultánní svařování s využitím vychylovací hlavy - metoda současného svaření po celé křivce sváru

Laserové stanice řady AWW (Automatic Welding Workstation) jsou primárně určeny k laserovému svařování plastů. Jako zdroj laserového záření je použit polovodičový diodový laser emitující na vybrané vlnové délce optimalizované pro danou aplikaci. K dispozici jsou různé výkonové řady s maximálním výkonem od 30 W do 200 W.

Technické parametry

Typ
AWW (Automatic Welding Workstation)
Laser
polovodičová laserová dioda
Výkon stanice
180 W (35, 50, 70, 100, 200 W)1)
Pohony
servo motory
Y, Z osy laseru zdvih
300 mm
Napájení
230 V, 50 Hz
Tlakový vzduch
> 6 bar
Příkon
1800 W
Rozměry
1200 ( Š ) x 2000 ( V ) x 800 (H) mm
Hmotnost
480 kg
Chlazení
výkon > 60 W integrované chlazení typu voda-vzduch; výkon < 70 W přímé aktivní chlazení
Operátorský panel
dotykový panel Simatic
Programovatelné parametry
1 - 16 svárů s individuálními parametry výkon/teplota, rychlost sváru v mm/s, profil sváru - náběh a doběh, pozice a délka vč. překrytí, monitoring procesních parametrů

1) alternativní nebo volitelné provedení