8. ročník Odborné konference ON IN UNDER SKIN 2020, 2. - 3. 10. 2020 Hotel DUO Praha

Téma 2020: Lipografting, autologní transplantace, novinky v rejuvenaci obličeje a krku, právní problematika v dermatologii a plastické chirurgii

Motto: Dermatologie pro plastické chirurgy a plastická chirurgie pro dermatology

Konference bude výjimečná i svým tematickým zaměřením.
Dominantním tématem budou autologní transplantace
v dermatologii a v plastické chirurgii a to v indikacích
rekonstrukčních, estetických, rejuvenačních a regeneračních.

Archív událostí