Značení elektrokomponent

Laserová stanice typ AMW-29
  • Snímání čárového kódu z dílu před zahájením značení
  • Velkoprostorová kabina s podavačem a laserem
  • Bez nutnosti přenastavení lze značit komponenty o velikosti 1, 2 nebo 3 moduly
  • Laser je v dvouhlavém provedení, značkovací hlavy svírají úhel 90° a pracují v režimu sdílení času, t.j. přepíná se svazek a značí buď hlava č. 1 nebo č. 2
  • Varianta stanice se dvěma lasery umožňující současné značení na dvě různé roviny popisu
  • Dynamický fokus - rychlá změna ohniskové vzdálenosti pokrývající rozsah svorek - eliminuje nutnost mechanicky posouvat díl do jednotlivých pozic (čelo, svorky horní, svorky dolní) 
  • Elektro-pneumatická manipulace s dílem
  • Vysoce přesná fixace dílu umožňující i značení stavících prvků na čele

Stanice je určena k automatickému laserovému značení modulových elektrokomponent typu jistič, stykač, pomocné relé, časové relé, napaječ atd.
Stanice se skládá ze vstupního dopravníku, centrálního podavače a výstupního dopravníku. Zakládání dílů na vstupním dopravníku je ruční nebo je dopravník napojen na předcházející stanici.
Podavač automaticky polohuje a fixuje díl tak, aby jej bylo možno označit na boku i na čele a to včetně stupňovitých svorek.
Výstupní dopravník vyváží a skladuje díly určené k ručnímu odběru.

Technické parametry

TypAMW-29
LaserLASERdiode LDI15-S

Produktivita stanice

250 ks/h1)

Kapacita dopravníku

30 ks2)

Pohony

pneumatika, krokové motory

Osa Z – fokus laseru

250 mm

Napájení

230VAC / 50Hz

Tlakový vzduch

6 bar

Příkon

1200 W

Velikost stanice

3950 (Š) x 635 (H) x 2350 (V) mm

Hmotnost stanice

385 kg

Chlazení

Vzduch

Pracovní teplota okolí: 15° - 35°C

Aplikační software

WMark

Operační systém

Windows 10

Certifikáty

Laser třídy I, CE značka

1) dle času značení dílu, která závisí na složitosti značeného motivu

2) dle délky výstupního dopravníku