Zařazení bodů navržených kvalifikovaným akcionářem

Doplnění programu o body navržené kvalifikovaným akcionářem Ing. Daliborem Musilem na řádné valné hromadě akciové společnosti MediCom, a.s. Praha IČO: 00538078 se sídlem Praha 10, Dobropolská 12 konané dne 26. listopadu 2021

Archív událostí