Stanovisko představenstva k návrhům akcionářů na doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti

Stanovisko představenstva k návrhům akcionářů na doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti MediCom, a.s. Praha svolané na 26.11.2021

Archív událostí